CONTACT(O)/KONTAKTU:

Para cualquier comentario, duda o petición:
For any comment, doubt or request:
Edozein komentario, zalantza edo eskaerarako:
josebavilas@hotmail.com

BIENVENIDOS-ONGI ETORRIAK-WELCOME

sábado, 13 de noviembre de 2010

LUIS GARCIA BERLANGA

Homenaje a Luis García Berlanga, uno de los mejores directores de la historia del cine español, a quién tuve la suerte de conocer y entregar este dibujo durante una de sus visitas al Festival de Cine. Meses más tarde tuvo el detalle de enviarme una carta personal agradeciendome la caricatura. ¡¡Buen Viaje Maestro....!!

Tribute to Luis Garcia Berlanga, one of the best directors in the spanish cinema history, whom I had the fortune to meet and to hand to this scketch during one of his visits to the Film Festival. Some months later he had the kindness of sending me a personal letter thanking the caricature. Bon Voyage Master....!!

Luis García Berlanga, espainar zinemaren istorian izandako zuzendaririk onenetariko bati eginiko omenaldia, zeinekin topatu nintzen eta marrazki hau emateko aukera izan nuen Zinemaldira egindako bisita baten bitartean. Hilabete batzuk beranduago berak izan zuen detaile polit bat eskutziz bat bidaliz karikatura eskertzeko. Bidai On egin Maisu....!!

viernes, 5 de noviembre de 2010

KARLOS ARGUIÑANO

Karlos Arguiñano, rico, rico, y sano, sano...Dibujo realizado en 10 minutos durante la emisión de su programa de cocina...Año 2010.

Karlos Arguiñano, tasty, tasty, and healthy, healthy.... Scketch made in 10 minutes during the transmission of his cooking tv program....Year 2010.

Karlos Arguiñano, goxo, goxo eta ona, ona.... Marrazkia 10 minututan egina bere sukaldaritza telebistako saioa botatzen ari ziren bitartean....2010 Urtean.